Vindkraften stod i Sverige för 10,15% av elproduktionen 2016, att jämföra med kärnkraften och vattenkraften som står för ungefär 40% var.

Under 2000-talet har vindkraften byggts ut i en rask takt och el-energin från vindkraft 2016 var nästan 40 gånger så mycket som år 2000. Det finns ett mål inom EU att 20% av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybar energikällor år 2020, och Sverige har ett mål att nå 100% förnybar elproduktion till år 2040.

Danmark stoltserar med att 2017 ha satt ett nytt världsrekord i vindkraftsandel på 43,4% vilket tillsammans med solenergin innebär att de redan är på mycket god väg till att mätta halva sitt energibehov med förnybar i linje med EU-målen för 2030. I världen har Kina, som en följd av sin storlek, högst installerad total vindkraftskapacitet. Men de har även en rask investeringstakt, under 2016 adderade Kina 19,3 gigawatt vindkraftskapacitet vilket är mer än hela Sveriges totala produktion.

I takt med att miljömedvetenheten har ökat har också intresset för att sätta upp vindkraftverk hemma på sin egen tomt följt med. Extra intressant kan det vara till exempel i sommarstugor som inte är anslutna till ett allmänt elnät. Det finns vindkartor för att se vilka platser som lämpar sig bättre för vindkraft, viktigt att ta hänsyn till för hemmabruk är dock också objekt i den lokala omgivningen på grund av privata kraftverks lägre höjd.

Ett uttryck som har figurerat i samband med förnybara energikällor är NIMBY, efter engelskans Not In My Back Yard. De allra flesta tycker till exempel att det är positivt med vindkraft, samtidigt finns det en del som motsätter sig att vindkraftverken ska stå just i deras närområde.

En nackdel med vindkraft, likt andra typer av förnybar energi, är att den till vis del är beroende av naturen. Exempelvis bröts trenden av ständigt ökande produktion av vindkraft under 2000-talet av att det under 2016 helt enkelt blåste mindre än tidigare år.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu