Växthuseffekten, också kallad drivhuseffekten (eller greenhouse effect på engelska), är orsaken till att vi idag ser en global uppvärmning på jorden.

Effekten består av att en del av den värme som strålas ut från jordytan fångas upp av växthusgaser i atmosfären och de därmed stannar innanför atmosfären i stället för att fortsätta ut i rymden. Detta händer inte i samma utsträckning för kvävgas och syre eftersom de är praktisk taget genomskinliga för solens strålning.

Växthusgaser är de gaser som är med och skapar växthuseffekten, vilket leder till en ökning av medeltemperaturen på jorden. Koldixoid, CO2, är den växthusgas vi talar mest om. Den bildas av andningen hos både människor och växter. Dikväveoxid, också kallat lustgas, är en extremt kraftig växthusgas med en GWP-faktor på 298 jämfört med koldioxid, men som lyckligtvis inte släpps ut i så stora mängder. Även vattenånga är en växthusgas, och står faktiskt för ungefär två tredjedelar av den naturliga växthuseffekten i atmosfären.

Av ovan nämnda växthusgaser står vattenånga ungefär för hälften av totala växthuseffekten på jorden och koldioxiden står för någonstans mellan en fjärdedel och en sjundedel, medan metan och lustgas utgör en betydligt mindre andel omkring en procent var. Utöver gaserna står moln för mellan 15 till 36 procent av effekten och ozon mellan 2,7 till 5,7 procent.

Växthuseffekten är till stor del naturlig, annars hade det med en medeltemperatur omkring 19 minusgrader inte gått att leva på vår planet. Farligheten består av ökade utsläpp av växthusgaser från människors aktiviteter som gör att det skett en onaturlig höjning av medeltemperaturen på omkring 0,7 grader sedan början av 1900-talet.

Ett extremt exempel på växthuseffekten går att se på Venus. Eftersom atmosfären nästan uteslutande består av koldioxid gör det att i stället för att vara omkring 50 grader varmt, som det hade varit om Venus saknade atmosfär, så höjs temperaturen vid ytan med omkring 400 grader extra på grund av växthuseffektens påverkan.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu