Tvågradersmålet är ett namn för den ambition som finns bland världens länder att hålla växthusgasutsläppen och klimatförändringarna på en sådan nivå att jordens genomsnittliga temperatur inte stiger mer än två grader från den förindustriella (IPCC brukar referera till andra halvan av 1800-talet) nivån. I klimatavtalet som signerades av FN:s medlemsländer i Paris finns det även en ambition inskriven om att begränsa stigningen ytterligare till 1,5 graders ökning.

Att förklara vad tvågradersmålet innebär för vad vi måste göra i praktiken är inte alltid enkelt, men forskning på området visar på tydlig koppling till mängden koldioxid i atmosfären, som brukar mätas i ppm (parts per million). Första gången på tre miljoner år som värden över 400 ppm utmättes var i maj 2013, och bara tre år senare i 2016 uppnåddes värden under 400 ppm en enda gång. Utan ändringar i vår livsstil och utsläpp kommer 450 ppm passeras under 2030-talet, medan vi borde nå värden omkring 350 ppm för att leva på en hållbar nivå.

Eftersom det rör sig om framtidsprognoser är det svårt att tala om konsekvenser av olika graders uppvärmning, men anledningen till att målet är satt på den nivån är för att katastrofala effekter väntar vid högre stegringar av temperaturer än så. Exempel på detta är att stora ytor av is skulle kunna smälta vid vissa temperaturhöjningar, vilket i sin tur skulle skapa ännu mer växthuseffekt när solens strålar i mindre utsträckning reflekteras tillbaka ut från planeten. Även korallrev och jordbruk kan få ytterligare ökade problem vid dessa nivåer.

Många röster höjs världen över för att det kommer bli väldigt svårt att nå tvågradersmålet med nuvarande tempo i utsläppen och dess förändringar, bland annat en studie i tidningen Nature som pekade på att chansen att nå målet var omkring fem procent. Viktigt att understryka är att det inte handlar om en binär skillnad mellan att klara tvågradersmålet eller ej, utan att 2,5 grader är avsevärt bättre för världen än 3 och så vidare.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu