För 2016 stod solkraften i Sverige enbart för 0,09% av elproduktionen, även om det spås en stark uppgång närmsta åren. Sverige har ett mål att nå 100% förnybar elproduktion till år 2040, men då ingår också vattenkraft och vindkraft vilket redan idag verkar i stor skala. Förnybar energi och förnyelsebar energi är olika ord för att beskriva samma sak.

Det finns tre huvudformer för att få ut potentialen hos solenergin: paneler med solceller, solfångare och termisk solkraft. Solvärmefångare ger varmvatten genom att värma rör fyllda med vatten. Termisk solkraft utnyttjar linser eller speglar för att effektivt utvinna energin.

Solenergi har stora fördelar i att koldioxidutsläppen från driften i princip är obefintliga, vilket gör totala miljöpåverkan mycket liten. Det finns dessutom stor potential till att skapa både billigare och mer effektiva solpaneler som ytterligare skulle stärka konkurrenskraften gentemot fossila bränslen. På vissa platser i världen är priset på solkraft nu så lågt att det blivit den billigaste energikällan. Det är inte heller länge sedan det även längre norrut började bli ekonomiskt lönsamt för vissa privatpersoner att installera sina egna solpaneler, vilket även det innebär ett viktigt paradigmskifte. För att visa på hur stor potential solkraft har visar vissa på att den energi som når jorden motsvarar 15 000 gånger världens nuvarande energianvändning.  

Nackdelar med solkraft kan vara att det finns geografiska begränsningar till var solpaneler kan placeras för att få bästa effekt, då våra nordliga breddgrader kan göra flödet av solinstrålning ojämnt fördelat över året. Det kräver även stora öppna ytor för att ta till vara på större mängder energi, ofta används hustak för att sätta upp panelerna då detta är en outnyttjad yta

En del former av klimatkompensation går ut på att finansiera projekt för att byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, till exempel när det kommer till produktion av elektricitet. Solpaneler har då ofta använts eftersom några av de kostnadseffektivaste platserna för att klimatkompensera också är de med mest solexponering.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu