Plast är ett material som används i stor utsträckning på grund av sitt låga pris och unika egenskaper, men har blivit mer och mer kontroversiellt eftersom råvaran som används till de flesta plastprodukter är olja eller naturgas.

Utsläpp av växthusgaser i samband med plastproduktion ligger omkring 2-3 kg koldioxidekvivalenter per kg material, men för vissa typer så som polyamid (PA) kan det röra sig om upp till 9 kg.

Det finns flera aspekter som avgör om ett förpackningsmaterial är klimatsmart. Framförallt måste förpackningen känna sitt syfte väl, att skydda innehållet. Annars finns risken att det blir ett större svinn, framförallt när det kommer till livsmedel. Det ska även vara enkelt att transportera, och då spelar det både roll om materialet är skrymmande samt dess vikt, beroende på vilket transportsätt som används. Sedan gäller det också volymen, om det behövs väldigt lite av ett energikrävande förpackningsmaterial i stället för mycket av ett som är mer effektivt så kan det vara klokt att välja det förstnämnda. En annan aspekt är graden av återvinning för typen av material.

I snitt samlades det 2017 in 6,49 kg plastförpackningar per svensk, det är ungefär en tredjedel av de förpackningar vi använder, och skulle alltså kunna bli en långt högre siffra. För PET-flaskor återvinns till exempel 85 procent, varav 75 procent sedan kan bli till nya flaskor.

Som alternativ till oljebaserade plaster finns det också förnybara plaster, också kallat bioplast, som PLA av majsstärkelse, modifierad stärkelseplast från majsstärkelse eller Grön PE från majsbaserad etanol. PLA är biologiskt nedbrytbar och kan alltså komposteras. Tillverkningen av dessa plaster är dock inte mer energieffektiv än för petrokemiska plaster, omkring 2-3 kg CO2-ekvivalenter per kg material.

När det kommer till val av förpackning till drycker finns det både för- och nackdelar för plast. Energimässigt är det bättre med plast både för produktion och transport, men när det gäller feta livsmedel kan glas ha fördelen att det inte för över kemikalier vilket kan vara ett problem med plastförpackningar.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu